پیدا

در حیرتم از مرام این مردم پست

درخواست حذف اطلاعات

الان من نوعی با ماشین نداشته م که سیستم خفن روش نصبه، برم سر کوچه مون واسم و رو تا ته بالا بکشم و خودمم باش عربده بزنم و دوبس دوبس کنم همین فلان فلان شده ها زنگ نمی زنن پلیس بیاد خودمو ماشین نداشته م رو جمع کنه ؟! پس چرا ما مجبوریم صدای هن و هون عزاداری اینارو بشنویم؟ پس چرا من الان زنگ بزنم پلیس قطعن مشکل از من خواهد بود و کافر تلقی میشم ولی این ها ته مومن بودن برشمرده میشن؟ مزاحم دیگران شدن همه ش یه چیزه، چه نعره های "وقتی دلگیری و تنها" باشه چه ناله های این نوحه خون این ها که شک ندارم فقط صدای گریه از خودش در میاره و دریغ از قطره ای اشک واقعی،چون مومن واقعی می شینه تو سکوتش نه جایی که مختص این کاره به عزاداری ش می پردازه نه با الکی تو سر خودش زدن و مخ دیگران رو خوردن. اون تو عربده های دروغین می زنن تموم میشه می ریزن تو کوچه لات بازی و عربده کشی از جهت شرور بودنشون شروع میشه و میدن و یه مدل دیگه تن و بدن ما رو می لرزونن. حالا بماند تمام این مدت با اون دخمه ای که زدن تا چایی بدن پیاده رو رو بستن و ما مجبوریم از تو خیابون تردد کنیم. اگر دین و ایمون اینه پس خوشا به سعادت خودم که جز اکریلیک و گواش و قرص آبرنگ و اکولین و مدادرنگی رو هیچی تعصب ندارم. من انقدر اگه پول داشتم که کل یه ساختمون برا من باشه و جای هیئت زدن توش دو تا خانواده ی بی سر پناه رو جا و مکان می دادم. البته اونجوری دادار دودور نداره متاسفانه و عالم و آدم خبردار نمیشن این نعره ها همه رو آگاه می کنه آی ملت من آ ت مومنین جهانم.