پیدا

نصفِ شبانه ها

درخواست حذف اطلاعات

امشب این دومین باریه چنین چیزی می شنوم! واقعن به ع ها اعتماد نکنین به هیچ وجه!!! :دی خود من به یه سری ع اعتماد و چند سال پیش با یه دخترکی من باب عکاسی قرار گذاشته بودیم،ع ش یه چیزی بود و در واقعیت یه چیز دیگه به جان خودم، خیلی سعی خودمو عادی نشون بدم و حیرت زده به نظر نرسم بسکه فتوشاپ و و کوفت و مرض بسته بود به ع اش،چهار ساعت هم دم در مترو منتظرش بودم و اومد زد بهم گفت واقعن منو نمی بینی! من که حالا نه فتوشاپ می کنم نه از این مس ه بازی ها، نهایتن یه کم روی رنگ منگ ها بزنم، اونم نور کافی باشه این کار رو نمی کنم،این ع هم واقعن خوب نیفتاده چون من تمام ستیکرهام ور اومدن، یه سری حروف دیلیت شدن و حرف "v یا ر " کلن کنده شده و من با بدبختی این حرف رو تایپ می کنم اسه همینه یه وقتایی "ر" هام وسط پست هام جا میفته:))) این جاهایی از لپ تاپ هم که دستم قرار می گیره رنگش رفته ! :))) سرکارم نکنه گذاشتین ؟! :))) خلاصه ممنون همونی که قبلن هم کامنت گذاشته بودی... کاش همه مثل تو بودن و من جرئت باز دوباره ی کامنت ها رو پس از سالیان سال داشتم :)