پیدا

نصفِ شبانه ها

درخواست حذف اطلاعات

یه چیز خفنی که می تونه شب آدمو بسازه یه صبونه ی نصف شبونه س که متشکل از خامه با مربای محبوبت باشه...من حاضرم برای مربای تمشک اگر مجبور شم دست به قتل هم بزنم! کلن تو عمرم یادم نمیاد خامه ی خالی خورده باشم، یا با عسل یا با مربا مخصوصن تمشک یا بِه و یا آلبالو باید ترکیب شه. و فقط اونجای زندگی که خامه می گیره برات با عسل میگه تو دوست داری... یه عادت دیگه هم که دارم اینه که آ خامه مو خالی خالی با قاشق بخورم. اون لحظه های شگفت انگیز رو همیشه از بچگی انتظار می کشیدم!