پیدا

دریاهای بی ت ...

درخواست حذف اطلاعات

دلم نمیاد حتا یه دونه صدف هم بر دارم بذارم تو جیبم و با خودم بیارم و اگه دلتنگ دریا شدم نگاه به اونا یه کم از دلتنگی م کم کنه. نه واسه خاطر صدف ها که از خونه و آشیونه شون و دوست و آشناهاشون دور میشن ها نه،واسه خاطر اون صدف های عزیز کرده م که توی یه نایل بنفش یاسیِ مُهر و موم شده و عطر و ادکلن خورده گوشه ی کمد نشستن؛گرچه بوی ادکلشون خیلی کم شده ولی هنوزم اگه نفس عمیق بکشم بوی ادکلن مردونه ی محبوبم رو می تونم وارد شش ها و ریه هام کنم و به همون اندازه که از دلتنگی م کم میشه هزار برابرش دلتنگ شم و خون دل بخورم. می ترسم صدف های تازه بیارم تو خونه و صدف های نایل بنفش یاسی خوشبو و خوش عطرم بهشون بر بخوره و حسودی شون بشه و زودتر از بو و برنگ بیفتن و موقع دلتنگ شدن هام دستم دیگه به جایی بند نباشه...
همین الانشم اگه می خوام چیزی درست کنم و یا تو بسته ی سفارش ها چندتا صدف و گوش ماهی بندازم از اون نایل سفیده بر می دارم که چند سال پیش مانی با یه عالم انار ریزه میزه و گردوهای کوچولو بهم بخشید،گرچه همینارو هم دست و دلم می لرزه ولی خب تمام آدم ها حق دارن تو خلوتشون با دو سه تا دونه صدف کوچولو موچولوی از دریا جدا افتاده ابراز همدردی کنن و دلتنگی هاشون واسه دریا رو برا هم بگن و اینجوری از بار غصه هاشون کم کنن. اصلن دلم می خواد تمام صدف ها و گوش ماهی ها و ح ون های جهان واسه خودم باشه و هر شب بذارم زیر سرم و بخوابم و خیالم تخت باشه ی دستش به گنجینه ی دریایی م نمی رسه. ولی فعلن فقط و فقط زورم به اون صدف ترگل ورگل هایی که توی نایل بنفش یاسیه س می رسه که هر از چندگاهی با سلام صلوات گره کیسه شونو باز کنم و برای چیزایی که مربوط به خودمه فقط یکی دو تایی بردارم و روی گل سری سنجاقی چیزی بچسبونم و یه نفس عمیق بکشم و دوباره یه گره محکم بزنم که عطرشون بیشتر از این نپره...
خودم یه روز حضانت تمام شما سفید مفید های دلبر ریز و درشت رو قبول می کنم و نازتونو یدارم حتا یه اقیانوس خیالی ام درست می کنم و میندازمتون اونتو که فقط خودم حق نگاه و نازکشیدنتونو داشته باشم بعد میشم یکی مثل اون تاجر حریص قصه ی شازده کوچولو که به جای تصاحب ستاره ها، روزی هزاربار صدف هاشو میشمره و تعدادشونو روی کاغذ می نویسه و اینجوری کیفور میشه که صاحب تک تک صدف های دنیاست...خیال برتون نداره ها، تا آ ین نفسی که می کشم اون نایل بنفش یاسی حاوی صدف های معطر شده با ادکلن مردونه ی محبوبم از همه ی صدف های جهان برام عزیزکرده ترن می خواد بهتون بر بخوره و حسودیتون شه دیگه خود دانین...