پیدا

امروز یا دیروز ؟ مسئله اینست !

درخواست حذف اطلاعات

روز حوصله سر بر کرخت کننده ای بود. حتا این کت که دارم می خونم و اولش قوی ظاهر شد الان به نظرم به طرز احمقانه ای داره کند پیش میره و حال خوندن اون رو هم به جز چند صفحه نداشتم ...